Formatyzacja 3 Prosty, szybki i niezawodny system do optymalizacji rozkrojów elementów prostokątnych (2D)

System Formatyzacja 3 przeznaczony jest do rozkroju płyt oraz do efektywnego prowadzenia gospodarki magazynowej i odpadowej. Stanowi on narzędzie, które w znaczny sposób przyspiesza i ułatwia ten proces. Wprowadzając jedynie wymiary poszczególnych formatek, otrzymuje się gotowy szablon przystosowany do procesu cięcia. Szablon rozkroju płyt przedstawiony jest w postaci graficznej na monitorze lub w postaci wydruku.

Istnieje możliwość konfiguracji sposobu układania i doboru formatek: pasy poziome, pionowe lub bez pasów. Przy formatyzacji uwzględniany jest rzaz, czyli szczelina jaką pozostawia piła podczas rozcinania płyty oraz wielkość obrównania. Pozwala to zniwelować nierówności i ubytki na krawędziach płyty jakie powstają wskutek transportu itd.

Program charakteryzuje się nieskomplikowaną budową. Przy projektowaniu aplikacji duży nacisk położono na intuicyjną obsługę zgodną ze standardami systemu MS Windows. Prowadzona przez program gospodarka magazynowa umożliwia łatwą kontrolę stanu magazynu podstawowego oraz odpadowego.

Program potrafi wybierać z magazynu odpadów wcześniej powstałe odpady i wykorzystywać je do bieżącej formatyzacji, co w znaczny sposób obniża koszty związane z rozkrojem płyt i powstałymi w tym procesie odpadami. Program posiada możliwość szybkiego wydruku faktur do przeprowadzonego rozkroju oraz dla dowolnego asortymentu, który można wprowadzić do bazy danych (magazyn dodatkowy).

Program „Wyszukiwarka Magazynowa WM” został stworzony na potrzeby szybkiego wyszukiwania odpadów (arkuszy) w magazynie. Program ten ściśle współpracuje z programem
Formatyzacja począwszy od wersji 3.0.4.0 i jest jego funkcjonalnym rozszerzeniem. Używanie programu WM, pociąga za sobą konieczność prowadzenia magazynu odpadów oraz wydruk etykiet z kodami kreskowymi dla formatyzacji.

Zarówno program „Formatyzacja” jak i „Wyszukiwarka Magazynowa” obsługuje różne rodzaje kodów kreskowych ale zaleca się używać standardów EAN-13 lub UPC.

 

Zastosowanie

rozkrój płyt
rozkrój szkła
rozkrój blach
rozkrój tektury
rozkrój parapetów
rozkrój materiałów, w których wykorzystuje się cięcie gilotynowe

Systemy operacyjne, z którymi współpracuje program

Windows XP 
Windows Vista
Windows 7 (x32, x64)
Windows 8 (x32, x64

Współpraca z innymi programami

import formatek z Fusion (współpraca z modułem „Szafy”)
import Formatek z PRO100
import Formatek z Kitchen Draw
import formatek z Excel-a oraz Word-a
import formatek z OpenOfficeimport formatek poprzez schowek

 

Minimalne parametry techniczne dla stacji roboczej

Komputer klasy PC z procesorem 486 80MHz 
1 GB RAM-u 
8MB wolnego miejsca na dysku twardym (zalecane 10MB) 
Monitor i karta graficzna o rozdzielczości min 800×600 pikseli 
Drukarka (zgodna z WINDOWS) – zalecana atramentowa lub laserowa 

Wymienione wyżej minimalne parametry stacji roboczej zapewniają efektywną pracę z niewielkimi bazami danych. W przypadku gdy bazy danych są duże, rzędu tysięcy rekordów, zalecane jest stosowanie stacji roboczych o wyższych parametrach a w szczególności: szybszy procesor i zwiększona pamięć RAM.

Funkcjonalność programu:

optymalizacja rozkroju płyt (łatwe cięcie na pile)

gospodarka magazynowa pełnymi arkuszami oraz odpadami

wydruk etykiet z kodami kreskowymi

łatwe znajdowanie odpadów przy pomocy wyszukiwarki magazynowej oraz czytnika kodów

proste fakturowanie

możliwość wprowadzania ograniczeń technologicznych

możliwość wprowadzania formatek wielokrotnych

bezpłatna pomoc techniczna

bezpłatne aktualizacje

przejrzyste wydruki

łatwość obsługi

ciągły „rozwój” programu