OPROGRAMOWANIA Profesjonalne, polskie rozwiązania do optymalizacji rozkroju dla Ciebie i Twojej firmy

Niezawodny, szybki i prosty w obsłudze program do optymalizacji rozkroju. System pozwala na znaczne zmniejszenie odpadu powstającego przy rozkroju formatek. Wbudowany moduł magazynu podstawowego oraz odpadowego wspomaga proces gospodarki magazynowej.

Prosta i precyzyjna wycena pozwalają na prawidłowe kalkulowanie materiałów zarówno pod względem ilościowym, jak wartościowym.

Wdrożenie systemu eliminuje pomyłki i wspiera proces produkcji.

Czytelne wydruki schematów rozkrojów można w łatwy sposób wycinać na pile.

Wyprodukowane formatki mogą być oklejane etykietami, co usprawnia proces dalszej obróbki na maszynach typu okleiniarka czy CNC.

Zastosowanie

rozkrój płyt
rozkrój szkła
rozkrój blach
rozkrój tektury
rozkrój parapetów
rozkrój materiałów, w których wykorzystuje się cięcie gilotynowe

Sieciowy i wielomodułowy system do zarządzania procesem rozkroju.

Jedno z najlepszych rozwiązań tego typu na rynku polskim.

Współpraca z wiodącymi firmami produkującymi piły panelowe zaowocowała powstaniem wielu postprocesorów umożliwiających integrację z ich maszynami.

Do współpracy zaprosiły nas firmy: Felder, Homag, SCM, Schelling, Biesse, Giben oraz Altendorf.

System posiada wiele modułów, integracji i rozszerzeń, które automatyzują cały proces rozkroju, począwszy od przyjęcia zamówienia, a skończywszy na wygenerowaniu programu dla piły panelowej.

Szybka i w pełni konfigurowalna kalkulacja zleceń, wielomateriałowość w jednym zleceniu oraz import danych czynią system narzędziem kompletnym i  elastycznym.

Moduły dodatkowe typu: replikator baz, Formatyzacja5View czy eFormatyzacja usprawniają procesy aktualizacji danych oraz zarządzanie produkcją.

Formatyzacja 5 to system sieciowy oparty o niezawodną i skalowalną bazę danych SQL Firebird.

Wszystkie dane przechowywane są w jednym miejscu, co ułatwia obsługę zleceń, planowanie produkcji oraz kontakt z klientami.

Zastosowanie

rozkrój płyt meblowych
rozkrój szkła
rozkrój blachy
rozkrój tektury
rozkrój płyt kamiennych
rozkrój parapetów
rozkrój elementów dłużycowych
zarządzanie magazynem
zarządzanie odpadami
szybka wycena
wydruk etykiet
moduł zestawów (szafek)
parametryzacja zestawów
planowanie produkcji
priorytety cięcia formatek
import z innych systemów

Internetowy system do składania zleceń na rozkrój formatek.

W wielu firmach podstawowym problemem jest duża ilość reklamacji spowodowana błędami przy przepisywaniu danych o formatkach z tradycyjnych formularzy do systemów komputerowych. Poza tym czas obsługi takich zleceń jest bardzo długi z uwagi na niespójność oraz często niekompletność informacji.

Co zatem zrobić? Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest ujednolicenie i zautomatyzowanie procesu składania zleceń. eFormatyzacja do tego właśnie służy. Jedno miejsce wprowadzania danych, serwis www oraz jednolita, kompletna i szybka obsługa zleceń. Automatyzacja wymiany danych oraz aktualizacja baz online (dane z systemu magazynowego są automatycznie przenoszone do serwisu www). Mały koszt utrzymania systemu oraz niezawodność to wartości dodane dla Twojej firmy.

System eFormatyzacja jest zintegrowany z systemem Formatyzacja 5, więc obsługa zleceń internetowych oraz „normalnej” produkcji może być wykonywana przez tego samego operatora.

System umożliwia również zamawianie całych arkuszy, okleiny oraz różnych akcesoriów.

Posiada również wbudowany „mini” CMS, który umożliwia prostą konfigurację wyglądu strony.

Dużą zaletą eFormatyzacji jest bardzo prosta obsługa po stronie użytkownika.

Zastosowanie

składanie zleceń online
wycena zleceń online
informacja SMS o stanie zlecenia
historia zleceń użytkownika
s
przedaż detaliczna
usługi CNC

Wydruk etykiet on-line.

Zrezygnuj z drukowania rozrysów rozkrojów i etykiet w tradycyjny sposób.

Zastosuj moduł Formatyzacja5View do wizualizacji rozkroju przy maszynie. Zlecenie opracowane w Formatyzacji 5 automatycznie przesyłane jest do modułu Formatyzacja5View. Operator piły widzi rozkrój na ekranie i w łatwy sposób poprzez kliknięcie w wybraną formatkę może wydrukować etykietę i nakleić ją na wycinany element.

Formatyzacja5View może również służyć jako „prosty” system do potwierdzania wykonania etapów produkcji poprzez zastosowanie czytnika kodów.

Na listach produkcyjnych może zostać nadrukowany unikalny kod kreskowy dla zlecenia. Operator obsługujący zlecenie zatwierdza je do produkcji co powoduje, że pojawia się ono w Formatyzacji5View na stanowisku przy pile. Po wykonaniu rozkroju operator piły potwierdza je poprzez sczytanie kodu z listy produkcyjnej. Zlecenie przechodzi na kolejne stanowisko, czyli okleiniarkę lub CNC. W podobny sposób, jak dla cięcia, potwierdzane są stanowiska oklejania lub CNC.

To proste i skuteczne rozwiązanie daje możliwość kontroli etapów produkcji a co za tym idzie wpływa na jakość obsługi zleceń i klienta.

Zastosowanie

przeglądanie rozkroju online
wydruk etykiet online
wydruk etykiet z użyciem specjalnego przycisku USB
potwierdzanie wykonania rozkroju
potwierdzanie wykonania oklejania
współpraca z czytnikami kodów
zarządzanie rozkrojami dla pił